30-vuotis tilastot

Jalkapallo, 1983- 27.8.2012

 PelitMaalitKaudet
Abahassine Jasin531
Abahassine Sami301
Aftab Khyam201
Aho Niko301
Ahokanto Kimmo3522
Ahonen Ari68010
Ahonen Benjamin411
Ahonen Jari301
Ahonen Patrick12111
Alajoutsijärvi Kimmo2964
Alamyar Mortaza621
Alizade Ajatullah201
Antila Antti1111
Asunmaa Eino86188
Baranov Maksim201
Berlin Lauri73577
Blomqvist Roope1522
Breuss Manuel1201
Broman Lauri9177
Forsberg Caius761
Forsberg Kari3243
Forss Janne401
Gustafsson Timo3462
Harala Mikko1632
Harri Kristian1301
Hartikainen Veikko201
Hartikka Jussi421
Hassinen Jorma49105
Heikkinen Harri10479
Herranen Kai201
Hilpinen Jaakko101
Hiltunen Asko5035
Hippeläinen Pauli1802
Hirvonen Janne201
Hjelt Sami2012
Hyytiäinen Pekka701
Hänninen Marko83165
Ihalainen Simo201
Iitti Jukka3833
Iitti Pekka9257
Janatuinen Tuomo201
Jatko Juha1512
Jauhiainen Leo3603
Jokinen Janne201
Jukarainen Janne59115
Juntunen Marko175813
Juuti Petteri95147
Juvonen Markus101
Juvonen Mikko10307
Jääskeläinen Pasi3142
Kaartinen Pasi4795
Kakkonen Timo8475
Kallioinen Marko701
Kangastie Tommi101
Kankaanpää Timo311
Kanninen Jari-Pekka5327
Karjalainen Petri101
Karrer Martin42294
Kastarinen Miika301
Kaukanen Petri1992
Kela Jaakko1201
Kelhälä Tero6347
Keto Santtu1812
Ketola Jarkko3032
Kettunen Hannu2132615
Kilpala Risto201
Kinnunen Matti3423
Kinnunen Niko601
Kinnunen Otto1742
Kohonen Hannu5748
Kokki Ari-Pekka2023
Kolu Joel2662
Kontsas Matti1651
Korhonen Juha1372
Korhonen Kari4017
Koski Jussi3222
Kotiranta Ville1501
Kotisaari Jaakko1211
Kukkamäki Kalle1051
Kuortti Jussi101
Kykyri Jani138310
Laaksonen Joonas301
Laine Jari95810
Laitinen J-P721
Laitinen Ossi7755
Laitinen Uula-Matti1892
Lajunen Jukka14010610
Laru Jukka4323
Latonen Henri2873
Lehtimäki Pasi1602
Lehtinen Erkka6114
Lehtinen Jari8217
Lehtinen Joonas101
Lehtinen Marko101
Lemmetty Matias1401
Levänen Petri3823
Liimatainen Mikael113147
Liimatainen Olli1522
Lindholm Tero6364
Luhanko Hannu80316
Luhta Antti2414
Luukkainen Mika7996
Lätti Juha1601
Maja Pasi1712
Malytchev Igor5815
Maunula Frans801
Mendoza Jesus621
Metsola Antti4654
Miettinen Petteri1151
Mihari Tero411
Montonen Teemu84135
Mustakallio Pekka201
Mustaniemi Juhana301
Mustonen Heikki1602
Mäenpää Teemu1231
Mörsky Jaakko4103
Möttönen Mikael99107
Neuvonen Antti3373
Nieminen Risto111
Nieminen Valtteri93197
Niinivaara Tarmo2602
Noronen Antti-Jussi1942
Nousiainen Jyrki441
Nygren Ronnie601
Nyman Jari52134
Oinonen Petri3102
Paajanen Teemu6636
Paananen Antero2222
Paananen Juha38114
Paananen Tero67224
Pasanen Ari9859
Pellinen Markku1882411
Peltokangas Ilkka83137
Pennanen Seppo10548
Penttinen Mika3604
Perez Roylan1251
Pienimäki Mika2502
Pitkänen Martti26110613
Pitkänen Petteri201
Pohjola Aki3554
Poutanen Juha901
Puustinen Sami6216
Rahunen Hannu2112
Raitanen Pasi1441310
Rajala Kai141810
Rantala Mika1211
Rantanen Tero2804
Rastas Juuso1121
Rautapuro Ahti1521
Rautapää Arto1001
Rautiainen Tomi701
Rentola Veijo691
Rinne Jussi1752
Rinne Peter83136
Rintala Ari3295
Roukala Jyrki3402
Ruokolainen Jouni1222
Ryssy Anssi901
Saaranen Harri4307
Saaranen Jari111127
Saari Riku1751
Saikkonen Kari1332
Sairanen Jani177814
Salmi Petri10606
Salo Tommi1001
Salokangas Jani6085
Sassali Antti4225
Saukkonen Jari1302
Savela Tarkko221
Saviranta Jyrki2902
Selkämaa Timo801
Sepponen Vesa101
Siekkinen Jyri101337
Siljoranta Arto7246
Simula Matti14133
Smitslund Jan-Erik2242
Soininen Mikael1102
Sorsa Elmeri1111
Sorsakivi Mikko611
Suuronen Ville201
Suutari Petri40142
Tammelin Risto101
Tiihonen Joni501
Tikkanen Sami1102
Tirri Jukka72105
Tiusanen Teemu27122
Tolonen Veli1221
Tolvanen Kimmo60165
Traore Afizou301
Tsutsunen Jyrki4324
Turpeinen Tuomas1121
Turtiainen Atte901
Törmä Niko3373
Törmälä Ville1683010
Törö Tuomo5914
Vanhamäki Ossi401
Vauhkonen Jari79110
Vehanen Jermu1101
Viinanen Marko39254
Virtanen Arttu2222
Viurra Pablo92427
Vuori Timo1341
Vähäsöyrinki Eemeli1411
Väliverronen Jukka12077
Väänänen Ari2502
Wahlman Mikko921